„Prosaďme dobrovolné Euro“

Osmnáct států Evropské unie udělalo velkou chybu. Zbavily se svých národních měn a zavedly společnou evropskou měnu – euro. Euro zastavilo hospodářský růst. Česká republika má povinnost euro zavést. Plyne to ze Smlouvy o přistoupení České republiky z EU.

Proto prosazuji, aby přijetí eura bylo pro všechny země dobrovolné. K tomu je potřeba změnit smlouvu o Evropské unii.

Petr Mach

Zpráva