Návrh usnesení předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu o situaci v Polsku (2015/3031(RSP))

HLASOVAL JSEM PROTI:

Návrh považuji za nemístné vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaného státu. Podle návrhu je v Polsku ohrožena demokracie, lidská práva a právní stát, s čímž nesouhlasím. Je absurdní, že postup zahájený Komisí proti Polsku může vést až k odebrání hlasovacích práv Polska v Radě. EU nemá co školit Polsko v demokracii!

13. dubna 2016

Usnesení EP o Polsku