Nice nebo nic

Na prosincovém summitu EU nebyla euroústava přijata díky Polsku, které se postavilo proti navržené změně systému hlasování v Radě ministrů EU. V platnosti tak zatím zůstává systém, který vychází ze smlouvy z Nice, a který jsme schválili ve Smlouvě o přistoupení v referendu. V euroústavě byl navržen nový systém, který sice nechává Polsku zhruba stejnou váhu hlasu, který ale zvyšuje na dvojnásobek váhu Německa (a snižuje váhu hlasu malých zemí).