Ptačí oblasti EU nás přijdou draho

Ti, kdo v referendu schválili Smlouvu o přistoupení k Evropské unii, vyslovili tím i souhlas se „směrnicí o ptácích“. Tato směrnice bude mít dalekosáhlé následky. Převedením směrnice do české legislativy se stanou rozsáhlá území České republiky rezervací Evropské unie v rámci soustavy „Natura 2000“. Dojde de facto k masivnímu vyvlastnění soukromých vlastníků půdy a vzniknou obrovské náklady pro český státní rozpočet na kompenzace postiženým vlastníkům půdy a na monitoring ptáků.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram