Hlasování o průmyslové strategii EU

Hlasování o průmyslové strategii EU

Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě Schválený text zde Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou Komisi, aby vypracovala „strategii a akční plán Unie pro soudržnou a komplexní průmyslovou politiku zaměřenou na reindustrializaci Evropy.“

Hlasování o pracovních podmínkách

Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání Schválený text zde Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou, aby členské státy bojovaly proti „švarcsystému“. Nesouhlasím s výzvou, aby Komise navrhla směrnici, která by měla nařídit stejnou odměnu pro řidiče kamionů. Považuji to za snahu vyšachovat české