Letní čas II

V poslední době se ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES objevuje výklad, že smyslem a účelem regulace obsažené v této směrnici je pouze stanovení společného data a hodiny začátku a konce letního času za předpokladu, že členský

Výrobky ze Západního břehu Jordánu

Nedomnívá se místopředsedkyně, vysoká představitelka, že přijatá opatření na označování výrobků a zemědělských produktů pocházejících ze Západního břehu Jordánu budou mít negativní efekt právě na zaměstnanost a blahobyt tamější arabské populace, neboť izraelské firmy – z obavy před bojkotem –

Palestinian Bar Association

Web „Middle East Media Research Institute“[1] uvádí, že „Palestinian Bar Association“ udělí čestný titul Muhannadu Al-Halabimu, který 4. října ubodal k smrti dva Izraelce. Web dále uvádí, že tato organizace získává značné prostředky z Evropské unie, jak potvrzuje logo EU

Jaderná energie

Vidí Evropská komise jadernou energii stále jako jednu z klíčových pro zajištění energetické bezpečnosti v EU? Odpověď Ariase Cañeteho jménem Komise (15. října 2015) Jak je uvedeno ve sdělení Komise o evropské strategii energetické bezpečnosti(1) z května 2014, elektřina vyráběná

Kodifikace směrnic

Nedomnívá se Komise, že by mělo být v zájmu zpřehlednění unijního práva důsledně vyžadováno, aby bylo automaticky vždy s publikací tzv. pozměňující směrnice publikováno i oficiální kodifikované (nikoliv pouhé konsolidované) znění pozměněné směrnice? Oficiální kodifikace může na rozdíl od pouhé

Biopaliva II

Biopaliva se ukázala jako špatná cesta, jsou ekologicky tak náročná, že od nich dává ruce pryč Greenpeace a koneckonců i samotná Komise, která ve svém legislativním návrhu navrhla přimíchávat do paliv v dopravě pouze 5 % biopaliv první generace. Nedomnívá