Biopaliva

Platná legislativa Evropské unie určuje, že členské státy mají do roku 2020 zajistit, aby aspoň 10 % paliv v dopravě tvořily tzv. alternativní zdroje. Znamená to tedy podle Komise, že členský stát může – pokud si to tak zvolí –

Google

Ve světle nejnovějšího sporu Komise s Googlem bych se chtěl Komise zeptat: Skutečně se Komise nedomnívá, že konkurence na poli internetových vyhledávacích a podobných služeb je velmi vysoká a bariéry vstupu na trh prakticky nulové? Cožpak Komise sama nevidí, že

Letní čas

Podle ustanovení článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie je definičním znakem každé směrnice ponechání alespoň určité volnosti členskému státu při volbě nejen formy, ale i prostředků v rámci její transpozice. Nedomnívá se Komise, že směrnice 2000/81/ES o úpravě letního

Minimální DPH (Komise)

V odpovědi na moji předešlou otázku odpověděla Rada, že dosud neobdržela návrh Komise na prodloužení platnosti minimální 15% sazby DPH, která vyprší na konci letošního roku. Hodlá Komise navrhnout prodloužení platnosti? Pokud ano, tak o kolik let? Nedomnívá se Komise,

Kravata

Parlamentní poštou mi byla doručena kravata lotyšského předsednictví v Radě. Předpokládám, že stejná byla doručena i ostatním poslancům. 1. Byla výroba této kravaty placena z rozpočtu Rady, nebo z lotyšského státního rozpočtu? 2. Pakliže byla financována z prostředků Rady, kolik

Minimální mzda v Německu

Dne 1. ledna 2015 začal v Německu platit zákon o minimální mzdě (MiLoG).[1] Podle něj by zřejmě měli čeští zaměstnavatelé např. v kamionové nebo autobusové dopravě platit německou minimální mzdu, která je čtyřikrát vyšší než česká minimální mzda a dvakrát

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram