Fungující doprava je klíčová pro to, aby naše městská část byla čistá a prosperující. Když omezíme kolony aut, bude Praha 5 dobře průjezdná, bude méně exhalací, lidé se dostanou dřív za prací, za rodinou i za svými zákazníky.

Vybudujeme cyklostezku mimo hlavní trasy aut. Bude to dobré jak pro cyklisty, tak pro řidiče. Páteřní cesta pro cyklisty povede po zalesněných svazích motolského údolí.

Změníme uspořádání křižovatek, aby byly lépe průjezdné, omezily se automobilové zácpy a zvýšila se bezpečnost provozu.

1. Změníme uspořádání křižovatky oddělující Janáčkovo nábřeží a Jiráskův most

Nyní: Prostřední pruh slouží pro auta jedoucí rovně i pro auta jedoucí doprava. Když svítí červená pro směr rovně, brání to průjezdu aut prostředním pruhem doprava, a křižovatka se zacpává.

Změna: Vyčleníme prostřední a pravý pruh pro směr doprava na Jiráskův most. Když bude na semaforu zelená pro směr doprava, budou moci jet plynule všechna auta seřazená v pravém i v prostředním pruhu. Tím se značně zvýší průjezdnost touto křižovatkou.

2. Necháme zpracovat studii na zprůjezdnění křižovatky Duškova-Mozartova včetně možnosti zahloubení směru z Košíř na Smíchov

Pokud by bylo schůdné zahloubit směr z Duškovy na Smíchov, auta z Duškovy by pokračovala pod povrchem do Nákupního centra a na Smíchov a auta přijíždějící ze Strahovského tunelu by pokračovala po povrchu do Košíř a na Smíchov.

3. Projednáme se sousední Prahou 13 zavedení odbočovacího pruhu na křižovatce Tichnova-Bucharova

Přidání odbočovacího pruhu zabrání zácpám. Na zelenou šipku doprava budou moci odbočovat auta, aniž by byla brzděna auty, která jedou rovně nebo doleva a čekají.

Přejít na: Životní prostředí

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram