Dne 14. září 2012 schválila Komise výdaj ve výši 100 milionů eur pro Palestinu na podporu uprchlíků v tzv. oblasti C (část Západního břehu Jordánu), spočívající mimo jiné v realizaci technických opatření v oblasti nakládání s pevnými odpady či zlepšení kvality vody. Podle prozatímní izraelsko-palestinské dohody ze září 1995 (tzv. smlouva z Taby, popř. Oslo II) je však oblast C pod správou Izraele. V médiích se rovněž v posledních týdnech objevily informace, že stavebně-technická opatření jsou uskutečňována bez souhlasu Izraele, kterému náleží správa daného území. V této souvislosti mám na Komisi následující otázky:

1. Pokud chtěla Komise v této podobě uprchlíkům pomoci, proč nebyly finanční prostředky poskytnuty státu Izrael, ale Palestině, která v minulosti finanční prostředky EU prokazatelně zneužívala?
2. Je pravdivá informace, že tato opatření v oblasti C jsou uskutečňována proti vůli státu Izrael, který nad územím podle smlouvy z Taby (1995) vykonává správu? Pokud ano, nepovažuje Komise tuto skutečnost za důvod, proč v budoucnu neposkytovat Palestině již žádnou finanční podporu?

Otázky položeny 19. 10. 2016

Zatím bez odpovědi (aktualiz. ke dni 23. 11. 2016)

 

 

 

Finanční podpora Palestiny