Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi ***I
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s tím, aby komise měla právo nařídit „stažení vozidel z oběhu.“ Výrobci ve vlastním zájmu občas stahují vozidla do servisů, aby opravili konstrukční vady. Pokud sami majitelé vozů mají pochybnosti o kvalitě svého vozu, můžou od výrobců žádat kompenzace. Považuji ale za nepřijatelnou pravomoc Komise, nařídit stažení vozidel z oběhu.

Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Usnesení reaguje na aféru „dieselgate“. Evropský parlament se tímto usnesením ale míchá do pravomocí moci výkonné a moci soudní. Pokud mají spotřebitelé pocit, že je Volkswagen ošidil, mají automobilku žalovat u soudů. Pokud mají německé orgány pocit, že automobilka porušila předpisy, mají zahájit správní řízení. Ale Evropský parlament se nemá do sporu automobilky, spotřebitelů a členských států míchat. Nesouhlasím s výzvou Komisi, „aby předložila návrhy na zavedení environmentálních inspekcí na úrovni EU, které by sledovaly soulad s environmentálními normami“. Považuji za nepřijatelné, aby nějací environmentální inspektoři EU vstupovali do českých firem.

Petr Mach 4. dubna 2017

Hlasování o autech (2x)