Nedávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s tvrzením, že změny ohledně polského ústavního soudu „ohrožují demokracii, základní práva a právní stát v Polsku“. Nesouhlasím s „naléhavou výzvou Komisi, aby posuzovala soulad nedávných polských zákonů s „hodnotami unie“, konkrétně zákona o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, zákona o veřejné službě, protiteroristického zákona a dalších. Je to výzva k protektorátnímu dohledu, která porušuje princip svrchovanosti polského parlamentu.

Petr Mach 14. září 2016

Hlasování o dění v Polsku