Provádění Evropského fondu pro strategické investice
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Zpráva chválí systém evropských dotací a přerozdělovací Fond pro strategické investice. Jsem odpůrcem tohoto přerozdělování peněz přes Brusel. Nesouhlasím s výzvou, aby členské státy přispívaly více do fondu, ani nesouhlasím s výzvou, aby fond více dbal na propagaci sebe sama.

Petr Mach 15. června 2017

Hlasování o Evropském fondu pro strategické investice