Status a financování evropských politických stran a nadací
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Evropská unie by podle mého názoru měla přestat dotovat politické strany. Je to na úkor daňových poplatníků a je to politicky zneužitelné – někdo peníze dostává, jiný ne. Domnívám se, že nepomůže žádné „napravení nedostatků“, po kterém volá tato zpráva, systém dotování „evropských politických stran“ a „evropských politických nadací“ by měl být podle mého soudu zcela zrušen.

Petr Mach 15. června 2017

Hlasování o financování evropských politických stran a nadací