Geneticky modifikovaná bavlna GHB119
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti podání námitky.
Stojím tedy za rozhodnutím EU nezakázat dovoz produktů z geneticky modifikované bavlny. Prodejci oblečení již často lákají spotřebitele na „bio bavlnu,“ spotřebitel si tedy může vybrat podle svých preferencí a EU by v tom neměla bránit plošným zákazem dovozu výrobků z geneticky modifikované bavlny. Bavlna koneckonců ani nemůže škodit zdraví, protože se nekonzumuje.

Geneticky modifikovaná kukuřice DAS-40278-9
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti podání námitky.
Stojím tedy za rozhodnutím EU nezakázat dovoz produktů obsahujících geneticky modifikovanou kukuřici. Zastávám názor, že spotřebitel by měl mít možnost si vybrat, a že i jednotlivé státy by měly mít právo určit, jestli se geneticky modifikované potraviny smějí na jejich území prodávat.

Petr Mach 17. května 2017

Hlasování o geneticky modifikovaných rostlinách (2x)