Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu
Návrh usnesení –
[2015/2887(RSP)] B8-0677/2016

HLASOVAL JSEM PROTI
Nesouhlasím s výzvou Komisi, aby investovala peníze do železničního odvětví. („Evropský parlament žádá Komisi, aby plně využívala různé unijní nástroje financování, aby prozkoumala a využila další zdroje financování pro společný podnik S2R a hledala synergie mezi různými fondy EU“). Komise se podle mě nemá míchat do železničního podnikání a česká zkušenost se soukromými dopravci ukazuje, že volný trh bez dotací se i na železnici skvěle uplatní.

 

Petr Mach 9. června 2016

Hlasování o „Konkurenceschopnosti evropského dodavatelského železničního průmyslu“