Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Zpráva jen konstatuje, že EU „roste pomaleji, než se očekávalo“. Pozměňovací návrhy mé frakce (EFDD), které pojmenovávají příčiny hospodářských potíží eurozóny, neprošly.

Nesouhlasím s výzvou ke hlubší koordinaci daňových politik. Jsem naopak pro to, aby daňová politika zůstala maximálně v pravomoci členských států.

Petr Mach 26. října 2016

Hlasování o koordinaci daňových politik