Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU
Tibor Szanyi
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Zpráva se opět naváží do zemí s nízkými daněmi, které podle EU narušují hospodářskou soutěž. Podle mě je naopak dobře, že existují daňové ráje. Země EU by se měly konkurenci přizpůsobit a také snížit daně a ne na země s nízkými daněmi nadávat. Nesouhlasím s voláním po zavedení společného základu daně z příjmu firem v EU a přerozdělováním zisku firem mezi členskými státy. Je to snaha zemí EU s vysokými daněmi ukořistit část daně z příjmu právnických osob na úkor zemí, jako je Česká republika. Zpráva také brojí proti “sociálnímu dumpingu” a volá po tom, aby se regulace kamionů vztahovaly i na menší nákladní vozy. Zásadně nesouhlasím s těmito silničními regulacemi, které jsou namířené proti českým dopravcům a jejich cílem je vyšachovat je pod heslem údajného sociálního dumpingu z trhu.

Petr Mach 14. února 2017

Hlasování o kritice daňových rájů