Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015
Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

HLASOVAL JSEM PROTI
Zpráva kritizuje rozvojové země, že využívají „daňové pobídky a daňová osvobození s cílem přilákat nebo udržet investory, což vede ke škodlivé daňové soutěži a k závodu o co nejnižší daně“ a současně oslavuje dotační “politiky soudržnosti.” Myslím si, že musíme rozvojovým zemím nechat svobodu snižovat daně a lákat investory, místo abychom je učili čerpat dotace. Daňovou konkurenci naopak považuji za zdravou. Zpráva také volá po nových daních (“je nezbytné zvážit inovační a diverzifikované zdroje financování, jako jsou daň z finančních transakcí, uhlíková daň, přirážka k letenkám, renty z přírodních zdrojů”). Jsem proti zavádění takovýchto nových daní.

Petr Mach 7. června 2016

Hlasování o kritice rozvojových zemí