Usnesení EP o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví (2016/2072(INI))
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s výzvou, aby Komise vypracovala rámec pro kulturní politiku. Kultura má být věcí členských států a jednotlivých občanů. Nesouhlasím s nápadem, zapojit do dotování kultury Evropskou investiční banku.

Petr Mach 13. prosince 2016

Hlasování o kulturní politice