Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2016 o uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami nařízení (ES) č. 1935/2004 (2015/2259(INI))
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Je sice důležité, aby obaly potravin neohrožovaly v nich balené potraviny, ale nesouhlasím výzvou komisi, aby prioritně „připravila normy na papír a karton“, to jen povede k nadbytečné regulaci.

Petr Mach 6. října 2016

Hlasování o obalech na potraviny