Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO
Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

ZDRŽEL JSEM SE
Evropský parlament by tímto udělil souhlas s uzavřením mezinárodního protokolu o potírání pašování cigaret. Zastávám totiž názor, že členské státy by měly mít právo přidat se k protokolu i bez souhlasu Evropského parlamentu. Uvedený protokol považuji za neškodný, proto jsem zvolil “zdržení se”. Domnívám se však, že hlavní motivací k pašování cigaret je jejich jednotná cena a vysoká daň napříč Evropskou unií, která je velkou pobídkou k pašování zejména v chudších státech na východě EU, a že protokol, který nabádá ke zvýšení státní kontroly nad prodejem cigaret, problém pašování nezlepší.

Petr Mach 7. června 2016

Hlasování o „Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky“