Námitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin
[2016/2708(RPS) [7]]

Hlasoval jsem proti námitce.
Nesouhlasím výzvou k omezování prodeje energetických nápojů mládeži. Energetické nápoje nejsou alkohol a je na rodičích, aby dohlédli, nakolik jsou energetické nápoje pro děti vhodné.

Petr Mach 7. července 2016

Hlasování o výzvě k omezování prodeje energetických nápojů mládeži