Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. října 2016 o potřebě evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy společností Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Evropský parlament se nemá co vyjadřovat k restrukturalizaci firem (Caterpillar nebo Alstom). Usnesení volá pro „evropské průmyslové politice“, která by chránila dělníky v EU. Chce protekcionismus na úkor spotřebitelů a daňových poplatníků. Nesouhlasím ani s voláním po dotování informačních a energetických sítí. Zpráva je výzvou k provádění centrálně řízené protekcionistické politiky a to rozhodně nepodporuji.

Petr Mach 5. října 2016

Hlasování o „potřebě evropské politiky reindustrializace“