Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s výzvou, aby členské státy bojovaly proti „švarcsystému“. Nesouhlasím s výzvou, aby Komise navrhla směrnici, která by měla nařídit stejnou odměnu pro řidiče kamionů. Považuji to za snahu vyšachovat české dopravce z trhu v západní Evropě.

Petr Mach 4. července 2017

Hlasování o pracovních podmínkách