Provádění programu Kreativní Evropa
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s rozdělováním peněz daňových poplatníků na dotační program Kreativní Evropa, který je nástrojem propagandy multikulturalismu. Ve zprávě se doslova říká: „Evropský parlament s ohledem na značné množství migrantů a uprchlíků přicházejících do EU v posledních letech vítá stále větší mezikulturní rozměr programu, což doufejme, přinese od roku 2017 více projektů, které povedou k větší kulturní rozmanitosti a mezikulturnímu dialogu a budou podporovat mnohojazyčnost; vzhledem k tomu, že kulturní integrace bude nejspíše i nadále v příštích letech v mnoha zemích v EU palčivou otázkou, zdůrazňuje, že by měl být tento aspekt podporován jako plnohodnotná složka programu.“

Petr Mach 2. března 2017

Hlasování o programu „Kreativní Evropa“