Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s výzvou Komisi, aby vypracovala „strategii a akční plán Unie pro soudržnou a komplexní průmyslovou politiku zaměřenou na reindustrializaci Evropy.“ Podle mě má EU nechat firmy soutěžit na volném trhu a ne vypracovávat akční plány k reindustrializaci.

Petr Mach 5. července 2017

Hlasování o průmyslové strategii EU