Zajištění funkčnosti postupu přerozdělování
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s výzvou, aby Komise iniciovala uvalení sankcí proti státům, které nepřijaly migranty podle kvót.

Petr Mach 18. května 2017

Hlasování o sankcích za nedodržování migračních kvót