Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2016 o Súdánu (2016/2911(RSP))
Schválený text zde

Hlasoval jsem pro.
Situace v Súdánu je děsivá. Podporuji výzvu komisi, aby „zajistila naprostou transparentnost ohledně projektu „lepšího řízení migrace“, který realizuje EU se Súdánem. Jsem pro zastavení finanční pomoci Súdánu, k čemuž toto usnesení sice nevyzývá, ale alespoň vyzývá komisi, aby „bedlivě monitorovala rozvojovou pomoc EU v Súdánu.“ Usnesení rovněž vyzývá Súdán ke zrušení trestnosti konverze a propagace křesťanství, kvůli kterým je souzen český pastor Petr Jašek.

Petr Mach 6. října 2016

Hlasování o situaci v Súdánu