Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu
Zpráva:  Brando Benifei (A8-0204/2016 [8])

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím se sjednocením azylové politiky EU („je naléhavě nutné zavést společný azylový systém“) ani s výzvou k přijetí trvalého mechanismu přerozdělování migrantů („je nezbytné zavést co možná nejdříve trvalý mechanismus jejich přemísťování v rámci všech členských států“).

Petr Mach 5. července 2016

Hlasování o sociálním začlenění a uplatnění uprchlíků na pracovním trhu