Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Rezoluce říká, „že je důležité vybavit mladé lidi dostatečnými znalostmi o EU a porozuměním tomu, jak funguje, včetně výuky o základních hodnotách EU“. Podle mě je to volání po indoktrinaci mladých lidí jednostrannou ideologií.

Zpráva dále „vyzývá členské státy, aby podněcovaly ženy k odborné přípravě a kariéře v odvětvích, v nichž jsou zastoupeny málo“. Podle mě mají vlády nechat na lidech, pro jaké povolání se rozhodnou a nemají cpát lidi určitého pohlaví do oborů, kam nechtějí. Rezoluce tvrdí, že „míra nezaměstnanosti se výrazně snižuje, jakmile stoupá úroveň dosaženého vzdělání, a že je proto nezbytné podporovat příležitosti vyššího vzdělávání pro mladé lidi v EU a investovat do nich“. To je podle mě hloupé a nebezpečné tvrzení, které dělá z mladých lidí po celé EU nezaměstnané bakaláře.

Nesouhlasím ani s výzvou: „aby členské státy podporovaly mladé lidí v začátku jejich nezávislého života a zařizování vlastních rodin pomocí příspěvků na bydlení.“ Myslím si naopak, že místo toho, aby stát dělal z mladých lidí závislé na dávkách, je lepší snížit daně.

Petr Mach 27. října 2016

Hlasování o strategii EU pro mládež