Zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Podle rezoluce „je zapotřebí prosazovat aktivní opatření a politiky zdůrazňující pozitivní úlohu migrace při zvyšování hospodářského růstu a podpoře sociální soudržnosti ve venkovských oblastech“. Tím se vlastně volá po tom, aby EU nějakou reklamou přesvědčovala lidi, že migrace má pozitivní vliv na soudržnost na venkově. Nesouhlasím s takovou výzvou.

Rezoluce dále „vyzývá příslušné celostátní, regionální a místní orgány, aby podpořily účast žen v místních akčních skupinách a rozvoj místních partnerství v rámci programu LEADER a aby zajistily vyváženou účast z hlediska pohlaví v jejich správních radách“. Zpráva je zkrátka od reality odtrženým chválením byrokracie a dotačních projektů v oblasti zemědělství. Podle mě zemědělství nepomůžeme tím, že prosadíme zavedení rovnosti počtu žen a mužů ve správních radách dotačních projektů.

Petr Mach 27. října 2016

Hlasování o tvorbě pracovních míst ve venkovských oblastech