Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s výzvou, aby členské státy „podporovaly vytváření a rozvoj družstevních podniků“. Státy podle mě nemají ovlivňovat, jaké právní formy lidé v podnikání používají. Státní upřednostňování družstev jsme už v předchozím socialismu zažili. Nesouhlasím s „naléhavou výzvou“ „k přípravě účinných a výrazných reklamních kampaní, které budou propagovat Rychlou cestu k inovacím (FTI)“.  Podle mě nepotřebujeme více kampaní na evropské fondy placených z peněz daňových poplatníků.

Petr Mach 15. září 2016

Hlasování o tvorbě pracovních míst