71. zasedání Valného shromáždění OSN
Zpráva: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016 [1])

Hlasoval jsem proti.
Nesouhlasím s výzvou na vytváření nového orgánu OSN, který by zajišťoval „celosvětovou automatickou výměnu informací o daňových otázkách a sestavoval společnou globální černou listinu daňových rájů. Daňové ráje jsou suverénní státy, a pokud lákají firmy a jednotlivce na nízké daně, mají na to plné právo.

Petr Mach 7. července 2016

Hlasování o vytváření nového orgánu OSN