Zpráva o politice soudržnosti v horských regionech EU [2015/2279(INI)]
Zpráva: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

HLASOVAL JSEM PROTI
Je to jen další sociální inženýrství, které má směrovat dotace pro mladé horské zemědělce. Podle zprávy má „tvorba nových pracovních příležitostí v ekologickém hospodářství patřit mezi investiční priority ESI fondů“, tyto fondy mají „podporovat odbornou přípravu v oblastech, jako je horské zemědělství a technologie energie z obnovitelných zdrojů“.

Místo vytváření těchto fondů by EU udělala lépe, kdyby peníze nechala v kapsách občanů, kteří by si pak raději kupovali produkty ekologického zemědělství. A farmáři by jistě zvládli své produkty pěstovat i bez školení od EU.

Petr Mach, 10. 5. 2016

Hlasování o Zprávě o politice soudržnosti v horských regionech EU