Zpráva o naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost (2015/2223(INI))
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodaj: Tamás Meszerics

HLASOVAL JSEM PROTI.
Zpráva požaduje řadu socialistických nesmyslů – „vybízí Komisi a členské státy, aby uspořádaly summit věnovaný omezování chudoby“, „vyzývá členské státy, aby poskytly každému dostupnou odpovídající podporu, včetně minimálního příjmu“, vyzývá po „začleňování žen v odvětvích, kde jsou nedostatečně zastoupeny, jako je …strojírenství“, vyzývá členské státy k regulaci nájemného, „vyzývá členské státy a EU, aby poskytovaly mikroúvěry či bezúročné či nízkoúročené půjčky, například prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB), domácnostem s nízkým příjmem.“

To chce Evropský parlament chudé ještě více zadlužit? Pro odstranění chudoby by EU měla udělat něco zcela jiného: 1) Zrušit povinné daně z elektřiny, plynu a uhlí, které domácnostem zdražují energie, 2) zrušit povinné kvóty na solární elektřinu, které zdražují domácnostem účty o desítky tisíc korun.

Petr Mach, 14. dubna 2016

Hlasování o Zprávě o snižování chudoby