Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I
Schválený text zde

Hlasoval jsem proti.
Návrh zvyšuje dotace ze strukturálních fondů státům EU, které se dostaly do problémů s předlužením a berou od EU půjčky (jako např. Řecko). Podíl příspěvků z fondů EU na financování projektů se jim zvyšuje o 10 procent. Podle mě, jestliže spolufinancování programů EU žene země do předlužení, pak se má zvýšit podíl plateb z fondů EU a zmenšit podíl spolufinancování z národních zdrojů pro všechny státy, a ne jen pro Řecko. Nepodporuju návrhy, které jsou ve prospěch jedněch na úkor českého daňového poplatníka.

Petr Mach 25. října 2016

Hlasování o zvýšení dotacím některým státům (např. Řecku)