Nemohl jsem zůstat lhostejný ke stovkám emailů a vzkazů, které jsem v posledních týdnech dostával s apelem, abych pokračoval jako předseda Svobodných. Ačkoliv jsem po prohraných volbách do sněmovny avizoval, že nejspíš nebudu už kandidovat na předsedu strany, vyslyšel jsem tyto hlasy a využil jsem poslední den lhůty, abych se přihlásil a nechal rozhodnout členy, jestli můžu být straně jako předseda dále prospěšný.

Chci se roli předsedy věnovat naplno, budu aktivně řídit stranu. Budu denně k dispozici médiím, nebudu ani v Bruselu ani jinde daleko, budu v Praze. Budu pravidelně publikovat své názory. Budu je říkat pevně, jasně a srozumitelně. Chci, aby byla veřejnost ujištěna, že nekončíme, že jdeme dál.

Chci Svobodné nadále jako stranu liberálně-konzervativní. Úcta ke svobodě mě vede k odmítání vysokých daní, privilegií, dotací a nadměrných regulací. Uznávám univerzální právo člověka na svůj život, a proto odmítám kolektivistická práva menšin prosazovaná na úkor druhých. Jsem tolerantní k odlišnostem v životním stylu – každý má právo hledat si svoji cestu ke štěstí, ale ctím tradice a hodnoty, které utvářely náš národ a naši civilizaci. Nevidím ve Svobodných místo pro zvrhlé názorové směry jako je pozitivní diskriminace nebo rasismus. Chci, aby Svobodní zůstali liberálně-konzervativní stranou a nesešli na scestí. Moje rodina je pro mě na prvním místě, a proto bojuju za svobodnou a bezpečnu Českou republiku.

Nechci, abychom dál měli 1,5 procenta a zůstávali pod čarou. Budu podporovat koaliční spolupráci Svobodných s politicky blízkými partnery, aniž bychom se vzdali svých hodnot a cílů. Chci, aby se naši členové dostali do zastupitelstev a do parlamentu a mohli tam hájit náš program a naše vize.

Petr Mach, 10. 11. 2017

Jdu do toho. Budu obhajovat funkci předsedy Svobodných.