Kontakty na Petra Macha

Kancelář

Opletalova 55-57, Praha 1
tel.: 221 602 106

Hodiny pro veřejnost zpravidla každý čtvrtek od 14:00 do 16:00 (vyjma plenárního zasedání EP)

Pokud máte nějaký dotaz nebo chcete domluvit besedu: Kontaktujte Kateřinu Kašparovou, kasparova@svobodni.cz

Tisková mluvčí

Kateřina Kašparová, kasparova@svobodni.cz
tel.: 736 530 384

Vyčkejte…

Zpráva