Web „Middle East Media Research Institute“[1] uvádí, že „Palestinian Bar Association“ udělí čestný titul Muhannadu Al-Halabimu, který 4. října ubodal k smrti dva Izraelce.

Web dále uvádí, že tato organizace získává značné prostředky z Evropské unie, jak potvrzuje logo EU na jejím webu http://palestinebar.ps/.

Jsou informace o poskytnutých prostředcích pravdivé? Kontroluje Komise nějak využívání těchto prostředků? Nevadí Komisi, že oceňuje vrahy?

[1] http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8791.htm


Odpověď komisaře Hahna jménem Komise (26. ledna 2016)

V minulosti Evropská unie financovala dva projekty zahájené společně s „Palestinian Bar Association“ (PBA) za účelem rozšíření kapacity a zvýšení profesionality právníků a poskytování systematičtějších, účinnějších a lépe plánovaných služeb členům PBA a širší obci. V reakci na zvláštní žádost palestinské samosprávy odkazující na palestinský národní rozvojový plán a v souladu se strategií EU místního rozvoje v oblasti soudnictví financovala EU také výstavbu ústředí PBA v Ramalláhu.

Rozvojové projekty financované EU a prováděné PBA byly předmětem monitoringu a auditu ex post, aby bylo zajištěno dodržování všech požadavků stanovených v nařízení, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství.[1]

Komise se distancuje od veřejných prohlášení předsedy „Palestinian Bar Association“ na uvedené téma.

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství.

Palestinian Bar Association