Program kandidátů Strany svobodných občanů pro volby do Zastupitelstva MČ Prahy 5 – říjen 2018

V Zastupitelstvu a Radě naší Městské části Praha 5 budeme prosazovat zdravý rozum a spravedlivé hospodaření ku prospěchu všech obyvatel Smíchova, Košíř, Barrandova a Hlubočep, Motola, Radlic a Jinonic.

Aby se tu dobře žilo rodinám s dětmi

Je pro nás důležité, aby byl v Praze 5 dostatek parků, dětských hřišť a školek, aby přecházení ulic bylo bezpečné, aby nebyly po skončení školy přecpané autobusy.

Četnost parků dělá z Prahy 5 dobré místo pro mladé i pro rodiny s dětmi. Veřejná hřiště s prolézačkami jsou dobrá pro malé děti, ale už ne pro starší děti. Vybudujeme nové veřejné herní plochy pro mládež, kde bude možné si zahrát basket, fotbal nebo zajezdit na bruslích a zabránilo se tak konfliktu malých a starších dětí.

Zařídíme, aby se dalo u školek a základních škol vždy bezplatně krátkodobě zaparkovat a bezpečně vysadit a nabrat dítě.

Naši podporu má vznik soukromých školek a škol i moderních domů pro seniory.

Aby Praha 5 byla průjezdná

Každý má mít možnost se pohodlně a bezpečně dopravovat, ať pěšky, autem, MHD, nebo třeba na kole.

Zajistíme ulice bez děr a pro přetížené křižovatky, které zdržují provoz, navrhneme nová řešení, která urychlí jejich průjezdnost.

Zajistíme, aby celá Praha 5 byla obsluhována městskou dopravou.

Pro cyklisty a pěší zajistíme separátní zelené cesty mimo auta, nikoliv parodie na cyklostezky, které zmenšují prostor pro auta a štvou proti sobě cyklisty a řidiče. Vybudujeme zelenou cestu pro cyklisty celým motolským údolím, aby cyklisti nejezdili Plzeňskou ulicí.

Vybudování Radlické radiály má naši podporu a těšíme se na její zprovoznění a zklidnění celé Plzeňské ulice.

Aby byl úřad přístupný pro všechny

Občané mají najít vše důležité v budově ve Štefánikově ulici přilehlé k nákupnímu centru, místo složité cesty do budovy na nám. 14. října.

Úřad musí v 21. století komunikovat s občanem elektronicky a úřední hodiny musí přizpůsobit i lidem, kteří přes den pracují, aby si člověk kvůli běžným úkonům nemusel brát volno z práce.

Sál zastupitelstva lze mimo zasedání nabídnout za poplatek spolkům a firmám na jejich shromáždění.

Web úřadu má být přehledný a všechny projekty, které jsou financované Prahou 5, mají být na webu dostupné i s odkazem na příslušné usnesení Rady a Zastupitelstva o financování.

Aby Praha 5 byla hospodárná

Než nesmyslné dotace, raději žádné dotace. Nákup obřích betonových květináčů spolufinancovaný z fondů EU by měl být varováním. Investovat budeme jen do toho, co Praha 5 potřebuje – parky, ulice a cesty, dětská hřiště, školky a školy.

Smíchovská náplavka je orientována na východ, nemůže tedy konkurovat druhému břehu, který bývá do večera zalit sluncem. Projekty a plány dosavadních vládců Prahy 5 ohledně smíchovské náplavky byly nesmyslné (pláž, ruské kolo). Jsme pro praktické využití náplavky, aby tam byly trvale obchůdky, restaurace a kavárny.

Tzv. participativní rozpočet je jen hrou na zapojení veřejnosti, kde radnice přiděluje milostivě 5 milionů na „projekty veřejnosti“ na základě pochybných anket. Občané mají mít právo navrhovat radnici cokoliv a ne jen ve vymezeném rozpočtu 5 milionů, přičemž návrhy musí posoudit Rada a Zastupitelstvo. Zřídíme na webu Prahy 5 jednoduchou aplikaci, skrze kterou budou moci občané pružně, jednoduše a bez byrokracie navrhovat projekty ke zlepšení Prahy 5.

Jsme zásadně pro hospodaření bez dluhů.

Aby Praha 5 byla čistá a  bezpečná

Nové developerské projekty nesmí jít na úkor zeleně a povolení mají dostat jen tehdy, když neohrozí už tak napjatou kapacitu městských ulic.

Zajistíme efektivní rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, aby nikde nepřetékaly nebo nezůstávaly prázdné. Občanům budeme pravidelně přistavovat kontejnery na velkoobjemový komunální odpad.

Jsme pro to, aby tam, kde to nenaruší vzhled města, byly koše a lavičky poskytovány na principu reklamy a bez finanční zátěže pro obec soukromými firmami.

Necháme zpracovat studie na rekultivaci a prodej či využití pozemků motolské skládky. Toto území nedaleko historického motolského zámku a přírodních památek má potenciál a dnes je jen smetištěm nebezpečných odpadů a vyvezené horniny ze stavby tunelů.

Město musí zodpovídat za trvalou čistotu všech parků.

Neuklízení psích exkrementů nebo nedopalků cigaret musí být postihováno, aby naše město bylo čisté.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram