ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)
(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD)) Rozpočtový výbor, zpravodaj: Victor Negrescu

HLASOVAL JSEM PROTI:

Nesouhlasím s vynaložením částky 1,7 milionu eur na dotování krachující firmy a jejích zaměstnanců ve Švédsku. Obecně jsem proti existenci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Kdyby peníze, které fond rozděluje, zůstaly v kapsách lidí, bylo by to pro ekonomiku lepší. Tento fond je podle mě v rozporu se zásadou subsidiarity a znamená vměšování do sociální politiky jednotlivých zemí.

13. dubna 2016

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska)