Jak Evropská unie zaručí, že finanční pomoc Palestinské samosprávě není zneužita teroristy z Hamásu?


Odpověď místopředsedkyně F. Mogheriniové jménem Komise (1. května 2015)

Evropská finanční pomoc Palestinské samosprávě je poskytována prostřednictvím mechanismu EU pro přímou finanční podporu PEGASE a je využívaná k podpoře úhrady mezd, důchodů, sociálních dávek a hospitalizace na doporučení lékaře. Na všechny tyto finanční prostředky se vztahují přísné ověřovací postupy ex ante a ex post, mimo jiné také specifické vyhledávání v oficiální databázi osob spojených s jakýmkoliv projevem terorismu. Všechna jména zjištěná během tohoto specifického vyhledávání jsou automaticky odstraněna ze seznamu příjemců pomoci.

Zpráva Evropského účetního dvora č. 14/2013 potvrdila, že zavedené finanční postupy jsou důkladné a nic nenasvědčuje tomu, že by docházelo ke korupci, špatném hospodaření s finančními prostředky nebo k jejich zneužívání.

Zneužití finanční pomoci pro Palestinu