Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti
Zpráva:  Markus Pieper (A8-0199/2016)
Zpráva o zprávě o provádění směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU)
[2015/2232(INI)] Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

HLASOVAL JSEM PROTI
Nesouhlasím s tím, že snižování cen fosilních paliv je negativní jev. Naopak znamená více ušetřených peněz pro občany i firmy a růst ekonomiky. Už vůbec nesouhlasím s tvrzením, že „nižší ceny paliv a vyhlídky na hospodářský růst by mohly ještě více ohrozit dosažení 20% cíle.“ Jen bohatá ekonomika si může dovolit investovat do inovací, nebráním se proto snižování cen. Je vidět, že Evropská komise chce prosazovat svou politiku i za cenu ochuzení obyvatelstva a s naprosto nejistým nebo žádným výsledkem.

Petr Mach 23. června 2016

 

Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti